Procesarea datelor cu caracter personal

CLARIFICARE/INFORMAȚII DESPRE PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

Istanbul Memorial Health Investments Co. Ca „Memorial”, respectă securitatea datelor dumneavoastră personale. Conform Legii nr. 6698, Legea Protecției Datelor cu Caracter Personal („Legea”) și a legislației aferente, cu titlul de Data Manager, prelucrăm datele dumneavoastră așa cum se precizează mai jos:

Colectarea, prelucrarea datelor cu caracter personal și motivele procesului

Pentru a vă putea oferi un servicii de înaltă calitate, colectăm datele dumneavoastră personale prin Call Center, internet, aplicații mobile, medii fizice și canale similare, în formă verbală, scrisă, vizuală sau electronică.

În aceast fel, toate datele personale primare generale și private, în special datele personale despre sănătatea dumneavoastră care sunt necesare pentru efectuarea tuturor serviciilor de diagnosticare, examinare, tratament și îngrijire medicală sunt enumerate mai jos:

 • Informații de identitate, cum ar fi numele, prenumele, nr ID TR, dacă nu sunteți cetățean turc, numărul de pașaport sau numărul de ID temporar TR, data și locul nașterii, starea civilă și sexul și  permisul de conducere.
 • Adresa dvs., numărul de telefon, e-mailul, datele financiare, cum ar fi nr. cont bancar, nr. IBAN,
 • Datele privind sănătatea și viața sexuală colectate în timpul desfășurării serviciilor de diagnosticare, tratament și îngrijire medicală, cum ar fi rezultatele de laborator și imagini, rezultatele testelor, datele de examinare, datele de prescripție pe care le-ați trimis pentru urmărirea dosarului dvs.
 • Răspunsul și comentariile dvs. pe care le-ați distribuit pentru a evalua serviciile noastre,
 • Imaginea și înregistrările vocale ale sistemului de supraveghere, colectate în timpul vizitei dumneavoastră la spitalele noastre,
 • Apelurile dvs. telefonice înregistrate s-au adunat când ați contactat centrul nostru de apeluri,
 • Datele dumneavoastră privind asigurările personale de sănătate și datele Serviciului de securitate socială pentru finanțarea și planificarea serviciilor de sănătate,
 • Datele plăcuței de înmatriculare ale vehiculului dvs. dacă utilizați parcarea spitalului  sau servicii de valet,
 • Informații de vizitare, adresa IP, informații de scanare adunate atunci când vizitați site-ul nostru web și utilizați aplicațiile noastre mobile, precum și documente medicale, sondaje, informații despre formular și date despre locație pe care le-ați trimis din proprie voință,

Datele dumneavoastră cu caracter personal menționate mai sus și datele dumneavoastră personale speciale pot fi prelucrate din motivele de mai jos:

 • Conform legislației aferente, să partajeze informațiile solicitate de Ministerul Sănătății și alte instituții și organizații publice,
 • Pentru a satisface cerințele legale și normative,
 • În ceea ce privește finanțarea și acoperirea cheltuielilor de analize, diagnostic și tratament, precum și pentru verificarea condigării, pentru a împărtăși informațiile solicitate de companiile private de asigurări, prin intermediul departamentelor noastre de servicii pentru pacienți, afaceri financiare, marketing,
 • Pentru a vă informa despre programările dvs. prin intermediul Centrului nostru de apeluri sau cel al canalelor digitale,
 • Pentru a vă confirma identitatea prin serviciile pentru pacienți, profesioniștii din domeniul sănătății și centrul de apeluri,
 • Pentru a planifica și gestiona administrația internă a instituției prin managementul spitalului nostru,
 • Să efectueze analize în vederea îmbunătățirii serviciilor de sănătate prin Calitate, Experiența Pacienților, Sisteme Informaționale,
 • Pentru a oferi instruire angajaților noștri de către departamentele de Resurse Umane și Calitate,
 • Să observe și să obstrucționeze procesele neautorizate și abuzive prin departamentele de audit și sisteme informatice,
 • Sădesfășuare activitățil de management al riscului și de dezvoltare a calității prin departamentele Calitate, Experiența Pacienților, Sisteme Informaționale,
 • Pentru a efectua facturarea pentru serviciile furnizate prin serviciile pentru pacienți, afaceri financiare, departamente de marketing,
 • Pentru a vă confirma relația cu instituțiile contractate, cu spitalul nostru prin servicii pentru pacienți, afaceri financiare, departamente de marketing,
 • Pentru a răspunde la toate întrebările și plângerile dvs. legate de serviciile noastre de sănătate prin managementul spitalului, experiența pacientului, drepturile pacienților, departamentele call center,
 • Pentru a lua toate măsurile tehnice și administrative necesare pentru securitatea datelor din sistemul și aplicațiile spitalului nostru, prin intermediul departamentelor de management al spitalului, sisteme informatice,
 • Pentru a oferi participare la campanie și informații despre campanie și pentru a proiecta și transmite conținut special, profituri concrete și abstracte pe canalele web și mobile prin departamentele de Marketing, Media și Comunicare, Call Center,
 • Să măsoare, să crească și să investigheze satisfacția pacientului prin departamentele Managementul spitalului, Drepturile pacienților, Experiența pacientului,
 • Să desfășoare activități de formare și educație prin intermediul instituțiilor de învățământ care cooperează cu instituția. „Datele dumneavoastră personale și speciale” menționate mai sus, vor fi înregistrate și protejate în arhive fizice și electronice de către Memorial și furnizorii externi de servicii, în conformitate cu reglementările și cu mare grijă.

 

Transferarea datelor personale

Informațiile dumneavoastră cu caracter personal ar putea fi partajate cu următoarele, în conformitate Legea fundamentală cu nr. 3359 a serviciilor de sănătate, Decretul nr. 663 statutar privind organizarea și atribuțiile Ministerului Sănătății și afiliaților acestuia, Legea  nr. 6698 privind protecția datelor cu caracter personal, Legislația Spitalelor Private, Legislația privind datele medicale cu caracter personal și protecția vieții private și reglementările și reglementările diverse ale Ministerului Sănătății și cu motivele explicate mai sus:

 • Ministerul Sănătății, subdiviziunile ministerului și centrele de practică de familie,
 • Companiile private de asigurări (sănătate, pensii, asigurări de viață și similare),
 • Instituția de servicii sociale,
 • Direcția Generală de Securitate și alte forțe de drept,
 • Direcția Generală de Recensământ,
 • Asociația Farmacistilor din Turcia,
 • Autoritatile judiciare,
 •  Pentru diagnostic și tratament medical, laboratoare din Turcia și din străinătate cu care cooperăm, centre medicale, instituții care furnizează ambulanță, dispozitive medicale și servicii de sănătate,
 • Instituția medicală la care pacientul a fost transferat sau aplicat din proprie voință,
 • Reprezentanții dvs. legali, autorizați,
 • Terțe persoane care ne oferă consultanță, inclusiv avocații noștri, consilierii fiscali și auditorii,
 • Instituții de reglementare și auditor și autorități oficiale,
 • Sisteme din țară sau din străinătate și/sau sisteme de întreprindere de care este legat Spitalul nostru, Fundația Rinichiului Turc, Spitalul Memorial Privat din Istanbul, Centrul de dializă Ahmet Ermiș Aff., Memorial Diagnostic and Treatment Services Co., IMH Medical Services Curățenie Management Consulting Security Syst. Construction Ind. and External Trade Co., Antalya Deva Private Medical Services Co., Center Farma Pharmacy Warehouse Co,
 • Angajatorul tau,
 • Furnizorii noștri, furnizorii de servicii de asistență, furnizorii de servicii de arhivă sau parteneri (pentru informații mai detaliate, puteți solicita în scris spitalului nostru).

 

Metoda și cauza legală de colectare a datelor cu caracter personal

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și prelucrate în toate tipurile de suport verbal, scris, vizual sau electronic, cu motivele expuse mai sus, pentru a desfășura toate treburile activității Memorial în cadrul legal și pentru ca Memorial să își poată efectua toate responsabilitățile contractuale și legale.

Motivul legal pentru culegerea datelor dvs. personale:

 • 6698 Legea privind protecția datelor cu caracter personal,
 • Legea fundamentală nr 3359 a serviciilor de sănătate,
 • Decret Statutar 663 privind organizarea și atribuțiile Ministerului Sănătății și afiliaților acestuia,
 • Legislația spitalelor private,
 • Prelucrarea datelor medicale cu caracter personal și legislația privind protecția vieții private,
 • Reglementări ale Ministerului Sănătății și reglementări diverse.

De asemenea, după cum se prevede în articolul 6 clauza 3 din lege, datele cu caracter personal privind sănătatea și viața sexuală pot fi prelucrate numai fără acordul deschis al persoanei înrudite de către persoane sau instituții și organizații autorizate cu obligația de confidențialitate şi de a proteja sănătatea publică, de a efectua servicii de diagnostic, tratament și îngrijire, planificare și gestionare a serviciilor medicale și de finanțare a acestora.

 

Drepturile dumneavoastră cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Conform legislatiei aferente:

 • Pentru a afla dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate,
 • Pentru a urmări informațiile dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate,
 • Pentru a accesa și solicita date medicale personale,
 • Pentru a afla motivul prelucrării datelor cu caracter personal și dacă acestea sunt utilizate în acest scop,
 • Să cunoască terții din țara sau din străinătate către care au fost transferate datele cu caracter personal,
 • Pentru a solicita corectarea datelor cu caracter personal dacă datele cu caracter personal au fost prelucrate incomplet sau greșit,
 • Pentru a solicita ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal,
 • Pentru a solicita notificarea terților cărora le-au fost transferate datele cu caracter personal în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate incomplet sau greșit și solicitați corectarea și/sau ștergerea sau distrugerea acestor date cu caracter personal,
 • Pentru a vă opune unui rezultat care ar putea fi în detrimentul dumneavoastră prin procesul de date exclusiv prin sisteme automate,
 • Să ceară despăgubirea daunelor în cazul în care procesul ilegal de date cu caracter personal ar cauza orice daune.

 

Securitatea datelor și dreptul de aplicare

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate cu mare atenție prin mijloace tehnice și administrative, iar măsurile de securitate necesare sunt asigurate la un nivel adecvat împotriva posibilelor riscuri cibernetice. Prin completarea „Formularului de cerere privind Legea privind protecția datelor cu caracter personal” de pe site-ul „www.memorial.com.tr”, puteți:

 

 •  Să trimiteți personal cererile legale la Burhaniye Mah, strada Nagehan nr:4/A D:1, adresa 34676 Üsküdar/İstanbul,
 •  Să le trimiteți printr-un notar,
 • Să le trimiteți printr-o adresă de e-mail înregistrată sau o adresă de e-mail înregistrată în sistemul nostru, ca e-mail securizat sau cu semnătură mobilă la adresa [email protected].

"Deschideți formularul de consimțământ despre prelucrarea datelor cu caracter personal"